عمل بینی گوشتی اردبیل

عمل بینی گوشتی اردبیل

عمل بینی گوشتی اردبیل

 

عمل بینی گوشتی اردبیل

1 ـ از روز سوم به بعد کارهای سبک مثل کارهای سبک منزل ، کارهای اداری ، کار با

کامپیوتر و … بالمانع است.

 

زیبایی بینی اردبیل

 

2 ـ روز بعد از عمل پانسمان داخل بینی شما خارج خواهد شد. لیکن بعد از عمل ، درد و

ناراحتی نخواهید داشت ولی به هر دلیلی درد داشتید اعم از اینکه ارتباطی به عمل شما

داشته باشد و یا خیر فقط از استامینوفن ساده یا کدئینه به عنوان مسکن استفاده نمایید و

از خوردن داروهایی مثل پروفن ، ایندومتاسین ، آسپرین و … اجتناب کنید.

 

عمل بینی طبیعی اردبیل

3 ـ درد ، کبودی اطراف گونه و اطراف چشم و خونریزی بعد از عمل به فاکتورهای متعددی

وابسته است وتا حد قابل قبول طبیعی می باشد و حدودا تا 23 ساعت بعد از عمل به

تدریج اضافه خواهد شد و هر چه سه روز اول بیشتر رعایت شود کبودی وتورم کمتر خواهد

بود.

عمل بینی استخوانی اردبیل

4-بهتر است یک ماه اول چسب فقط در حمام و پس از مرطوب شدن وشل شدن برداشته

شود زیرا اگر چسب خشک برداشته شود ممکن است پوست از بستر جدید خود جدا شده

و سبب خونریزی زیر پوستی و ناهمواری پوست شود.

 

عمل بینی نیمه فانتزی اردبیل

 

6 ـمعموال هر روز که عمل می شوید هفته بعد همان روز جهت باز کردن گچ به مطب

مراجعه کنید

 

عمل بینی عروسکی اردبیل

تا وقتیکه گچ را برنداشته ایم باید از لباسهایی استفاده کنید که از ناحیه سر تعویض نشوند

. باید مراقبت باشید در طی این مدت پانسمان روی بینی شما خیس نشود لذا برای

استحمام باید به وسیله دوش دستی از گردن به پایین را بشویید و بعد بخوابید تا شخص

دیگری موهای شما را بشوید بدون اینکه پانسمان شما خیس شود.

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.