عمل بینی کیش

عمل بینی کیش علاقه انسان به ترسيم يك ظاهر طبيعي يا حتي جذاب، بسيار قديميتر از تخصص جراحي پلاستيك صورت است. ظاهري كه جواني و قدرت را القاء ميكند، نه تنها شانس پذيرفته شدن فرد را در جمع افزايش ميدهد بلكه وضعيت فرد را ارتقاء مي بخشد.   بهترین دکتر بینی کیش   در برابر… ادامه خواندن عمل بینی کیش