عمل بینی

عمل بینی        اگر شما جزو کسانی هستید عمل جراحی بینی را انجام داده اید باید بدانید که میانگین زمانی که طول می کشد چشام بهبودی کامل باید یکسال است به نظر شما چرا نمی باشد اما وقتی به جدول زمانی تقسیم بندی بشود برای شما قابل درک می باشد‌. عمل بینی گوشتی… ادامه خواندن عمل بینی